Vacatures secretarieel wk 39

Outsourcing Suriname

Vacatures secretarieel wk 39

Op de volgende vacature is er gereageerd:

Secretaresse gezocht voor notuleren: 2 dagen voor gemeente Amersfoort

Toelichting op de werkzaamheden:
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober hebben wij twee hele dagen waarop plaatsingsgesprekken zullen plaatsvinden. Dit zijn gesprekken waarop medewerkers te horen krijgen op welke functie zij geplaatst gaan worden. Deze gesprekken zullen genotuleerd moeten worden. Kunt u deze twee hele dagen de verslaglegging verzorgen? Zo ja, wat zijn de kosten voor deze twee dagen?
Het gaat om twee hele dagen notuleren. Er zullen gedurende de gehele dag gesprekken zijn met medewerkers die momenteel werkzaam zijn op een afdeling en te horen krijgen of en zo ja op welke plek zij binnen hun eigen afdeling werkzaam zijn of worden.
Het gaat om zeer punctuele verslaglegging: heel nauwkeurig en samenvattend.

Lokatie
De gesprekken zullen plaatsvinden op het stadhuis van Amersfoort.

Graag verneem ik uw offerte.

Bedrijf: gemeente

Onderwerp: plaatsingsgesprekken

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen

______________________________________________

Op de volgende vacature is er gereageerd:

Secretaresse gezocht voor notuleren van 4 vergaderingen per jaar: Groot Thuiszorg Bedrijf

Toelichting op de werkzaamheden:
Notulist gezocht voor 4 vergaderingen per jaar en daarnaast wellicht aan te vullen met andere zakelijke vergaderingen binnen het bedrijf.

Onderwerp: vergaderingen

Aantal bijeenkomsten: 4 per jaar

Bedrijf: Thuiszorg Bedrijf

______________________________________________

Op de volgende vacature is er gereageerd:

Secretaresse gezocht voor woordelijk uitwerken van 8 bijeenkomsten van 90 minuten

Toelichting op de werkzaamheden:
Voor een onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek gaan we 8 focusgroepen organiseren in november. Per focusgroep zullen gemiddeld 8 deelnemers zijn. De duur zal 90 minuten zijn per focusgroep zijn. De secretaresse zal een geluidsopname ontvangen en hoeft niet aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten. Graag horen we wat het kost om 8 letterlijke transcripties te ontvangen en hoeveel tijd jullie nodig hebben voor de uitwerking.
Vriendelijke groet,

Bedrijf: Universiteit voor Humanistiek (Utrecht)

Aantal uur materiaal: 8 x 90 minuten = 12 uur

Deadline: Graag zo spoedig mogelijk

______________________________________________

Op de volgende vacature is er gereageerd:

Secretaresse gezocht voor notuleren: 2 dagen voor gemeente Amersfoort

Toelichting op de werkzaamheden:
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober hebben wij twee dagen waarop plaatsingsgesprekken zullen plaatsvinden. Deze gesprekken zullen genotuleerd moeten worden. Kunt u deze twee dagen de verslaglegging verzorgen? Zo ja, wat zijn de kosten voor deze twee dagen?

Bedrijf: gemeente

Onderwerp: plaatsingsgesprekken

Aantal bijeenkomsten: 2 dagen