Payrolling / verloning

Outsourcing Suriname

Payrolling / verloning in Suriname

Heeft u personeel in Suriname aan het werk en bent u op zoek naar een partner in Suriname die payrolling voor u kan verzorgen?

Bij payrolling treedt het personeel in dienst bij ons en zorgen wij ervoor dat alle sociale lasten en belastingen worden afgedragen en dat de werknemer periodiek het salaris gestort krijgt op de rekening. Tevens kunnen we zorgen voor het afsluiten van ziektekostenverzekeringen, het afdragen van pensioenpremies en overige verplichtingen.

Vooral voor Nederlandse bedrijven die werknemers in dienst hebben die in het buitenland werkzaam zijn is dit van belang.

Op 8 mei 2019 heeft namelijk het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) geoordeeld dat bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en werknemers buiten Nederland werkzaam hebben die omzet genereren, omzetbelasting moeten betalen in het land waar ze gevestigd zijn, dus in Nederland.

Het Hof doet de uitspraak naar aanleiding van een zaak van de Belastingdienst tegen een bedrijf in Nederland, dat tussen 2006 en 2009 geen omzetbelasting betaalde in Nederland. De Hoge Raad legde de kwestie voor aan het HvJ-EU.

In haar oordeel stelt het Europees Hof dat “bedoelde diensten moeten worden geacht te zijn verricht op de plaats van de zetel van de bedrijfsuitoefening in Nederland”. Bedrijven gevestigd in Nederland, gericht op de Nederlandse markt, moeten dus omzetbelasting betalen in Nederland, ook al zijn de werknemers vanuit het buitenland voor hen aan het werk.

Het Europees Hof neemt hiermee het eerdere advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar. In februari concludeerde hij al dat het bedrijf in Nederland omzetbelasting moest betalen, omdat de werknemers van dat bedrijf in dienst zijn bij de Nederlandse onderneming.

In haar oordeel stelt het Europees Hof dat “bedoelde diensten moeten worden geacht te zijn verricht op de plaats van de zetel van de bedrijfsuitoefening in Nederland”. Bedrijven gevestigd in Nederland, gericht op de Nederlandse markt, moeten dus omzetbelasting betalen in Nederland.

Wilt u meer weten over payroll mogelijkheden via Strongbow Offshore? Neem dan nu contact met ons op!