Outsourcing naar Suriname

Outsourcing Suriname

Outsourcing naar Suriname is inmiddels een beproefd business model dat gebruikt wordt door Nederlandse en Belgische bedrijven om kosten te besparen.

De kritische succesfactoren bij outsourcing

Outsourcing naar het buitenland biedt veel voordelen. Om van outsourcing echter een succes te maken is het belangrijk om de kritische succesfactoren hierbij in kaart te brengen. Uiteraard ligt dit ook sterk aan het type werkzaamheden en de branche waarin de opdrachtgever actief is.
Waarop moet men letten bij outsourcing?

 • Analyse of het type werkzaamheden wel uitbesteed kan worden. Dit kan o.a. afhangen van de benodigde kennis, afhankelijkheid van informatie van derden, de gebruikte ICT systemen, vertrouwelijkheid van gegevens, beschikbaarheid van gegevens, tijd waarbinnen het werk (dagelijks) opgeleverd dient te worden en vele andere factoren
 • Zijn er bij de opdrachtgever een of meer medewerkers vrijgemaakt voor de communicatie met het offshore callcenter?
 • Zijn er vooraf criteria opgesteld op basis waarvan het werk van het offshore callcenter beoordeeld zal worden?
 • Zijn er vooraf afspraken gemaakt over het opschalen of verminderen van callcenter agents?

De valkuilen bij outsourcing

Outsourcing leidt helaas niet altijd tot succes. Het is van belang om de verwachting van de opdrachtgever die werkzaamheden wil outsourcen goed af te stemmen met het offshore callcenter. Zowel aan de kant van de opdrachtgever als het offshore callcenter kunnen er misvattingen zijn of ontstaan over de samenwerking.
Enkele voorbeelden aan de kant van de opdrachtgever bij het mislukken van outsourcingstrajecten zijn:

 • De opdrachtgever gaat er vanuit dat bij de overdracht van werkzaamheden aan het offshore callcenter geen of weinig tijd besteed hoeft te worden aan onderlinge communicatie en kwaliteitscontrole
 • De opdrachtgever staat onvoldoende stil bij de tijd en kosten die nodig zijn om een werkomgeving te creëren bij het offshore callcenter waarop de gewenste software dient te draaien
 • De opdrachtgever houdt onvoldoende rekening met de inwerkperiode die het offshore callcenter nodig heeft om de gewenste prestaties te leveren

Enkele voorbeelden aan de kant van het offshore callcenter bij het mislukken van outsourcingstrajecten zijn:

 • Onvoldoende ervaring met verschillende typen werkzaamheden en onbekendheid met de branche van de opdrachtgever
 • Weinig affiniteit met de Nederlandse cultuur
 • Hoog personeelsverloop

Waarom outsourcen naar Suriname?

Indien een opdrachtgever op zoek is naar een Nederlands callcenter in het buitenland, is Suriname de beste kandidaat hiervoor. Enkele voordelen om te outsourcen naar Suriname zijn:

  • Nederlands is de voertaal in Suriname en er wordt Nederlands onderwezen op de scholen in Suriname
  • Veel affiniteit met Nederland en de Nederlandse cultuur, enerzijds vanwege het koloniale verleden en anderzijds vanwege het feit dat Surinamers veel familie hebben wonen in Nederland en regelmatig contact hebben met hen
  • Voldoende goed opgeleid personeel en jaarlijks komen er honderden potentiële callcenter medewerkers bij op de markt vanuit de verschillende opleidingsinstituten
  • Steeds meer mensen, al dan niet met een Surinaamse achtergrond, remigreren naar Suriname vanuit Nederland
  • Meerdere aanbieders van stabiele internetverbindingen
  • Vanwege het tijdsverschil van 4 uur (wintertijd) / 5 uur (zomertijd) wordt door samenwerking met een outsourcingspartner de werktijd in Nederland als het ware verlengd. Indien men in Nederland om 17.00 afsluit, kan men in Suriname nog 4 tot 5 uren doorgaan
  • Kostenbesparing van gemiddeld 30% vergeleken met het werk zelf uitvoeren of door een callcenter in Nederland of België laten uitvoeren

Waarom outsourcen naar Strongbow Offshore?

Door de zeer veelzijdige en jarenlange ervaring weet Strongbow Offshore als geen ander hoe een succes gemaakt kan worden van outsourcing naar Suriname. Of het nu gaat om de inbound klantenservice uit te besteden, het uitbesteden van outbound belactiviteiten, het laten verwerken van data of het offshore laten uitvoeren van werkzaamheden om kosten te besparen, Strongbow Offshore heeft op elk gebied meerjarige ervaring.
Doordat ons management en een deel van onze teamleiders veel werkervaring hebben opgedaan in Nederland en België, kunnen we ons uitstekend verplaatsen in de positie van de opdrachtgever.

Uitbesteden van uw werkzaamheden naar Strongbow Offshore is alsof u een afdeling erbij heeft die volledig volgens uw standaarden werkt, maar dan tegen lagere kosten.
Strongbow Offshore is een 100% Surinaamse onderneming. U betaalt dus alleen voor het werk dat in Suriname wordt gedaan. Onze accountmanagers in Nederland en België zijn altijd beschikbaar voor een persoonlijk gesprek!

De voordelen van het outsourcen naar Strongbow Offshore

Het outsourcen van werkzaamheden naar Strongbow Offshore biedt veel voordelen. Ten eerste is er de kostenbesparing die kan oplopen tot 50% van de kosten die u normaal gesproken zou betalen. Hiernaast kunt u naar behoefte meer of minder medewerkers inzetten. Een ander groot voordeel van het uitbesteden van werk aan Strongbow Offshore is dat wij meer dan 13 jaar actief zijn als offshore callcenter in Suriname en meer dan 1000 projecten hebben uitgevoerd. U besteedt uw business dus uit aan een betrouwbare partner die de outsourcingsbranche als geen ander kent.

Uw besparing bij het outsourcen naar Strongbow Offshore

Uw besparing bij het outsourcen naar Strongbow Offshore kan oplopen tot 30% waarbij het in bepaalde gevallen zelfs tot 50% kan oplopen.

Wilt u meer weten over outsourcen naar Suriname? Neem nu contact met ons op!