Bij outsourcen of uitbesteden voldoen aan AVG

Outsourcing Suriname

De AVG bepaalt wat een persoonsgegeven is, wanneer een persoonsgegeven wel of niet verwerkt mag worden en wat de rechten zijn van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de “betrokkenen”). Daarnaast geldt voor (sommige) datalekken een meldplicht.

Bovendien moet aangetoond kunnen worden dat men zich aan de regels van de AVG houdt. Het enkele voldoen aan de AVG is niet meer genoeg: het moet ook bewezen kunnen worden. Dat brengt met zich mee dat er meer vastgelegd moet worden dan voorheen het geval was. Zo moet er een verwerkingsregister bijgehouden worden en dient er in bepaalde gevallen een verwerkersovereenkomst gesloten te worden.

Strongbow Offshore AVG

Strongbow Offshore beschikt over modelcontracten wanneer volgens de wet voldaan dien te worden aan de AVG. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij u adviseren of er een overeenkomst ondertekend dient te worden. Indien geen persoonsgegevens worden verwerkt, valt de verwerking buiten het toepassingsgebied van de AVG. Indien er wel sprake is van verwerking van persoonsgegevens, bepalen we welk modelcontract van toepassing is op de specifieke situatie.

Reeds voordat de AVG wettelijk verplicht werd gesteld, hebben we diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens bij niet geautoriseerde personen terecht kunnen komen.