Data entry

Outsourcing Suriname

Onder data entry verstaan we het invoeren en verwerken van gegevens vanuit (hand) geschreven formulieren en andere documenten zodat het digitaal opgeslagen en gebruikt kan worden. De opslag vindt vaak plaats in een database zodat de gegevens gestructureerd kunnen worden opgeslagen. Een gestructureerde opslag zorgt ervoor dat gegevens of combinatie van gegevens gemakkelijker opgehaald en vertoond kunnen worden.

Op het gebied van data entry is Suriname beslist geen nieuwkomer. Al in de jaren 80 werden brochures en gidsen in Suriname samengesteld. Zeker wanneer semantiek een belangrijke rol speelt bij het invoeren van gegevens, is het uitbesteden van data entry werkzaamheden naar een land waar men Nederlands spreekt en schrijft een must. Na Nederland en België is Suriname het derde land ter wereld met het hoogste aantal Nederlands sprekenden en schrijvenden.

Hieronder geven we een overzicht van een aantal projecten die we hebben uitgevoerd.

Voor een mailingcampagne dienen visitekaarten ingevoerd te worden in HubSpot. Hierbij dient via Google en LinkedIn gecontroleerd te worden of de gegevens van de contactpersonen nog actueel zijn.

 

We hebben 10.000 enquêteformulieren met 20 vragen die in ons enquêtesysteem moeten worden ingevoerd. Hoe kunnen we deze formulieren aanleveren en kunnen jullie deze resultaten rechtstreeks invoeren in ons systeem?

 

Voor een vlot verloop van de cashback acties van onze klant dienen de facturen gecontroleerd te worden om te kunnen bepalen of men in aanmerking komt voor een cashback. Kunnen jullie hierin iets voor ons betekenen?

Open chat